Styrelse


Styrelsen för RSMH Hallstahammar


Ordförande: Krister Måård


Kassör: Ewa Snellman Welén


Sekreterare: Lena Jonsson


Ledamot: Adolf Preinfalk

Ledamot: Leena Larsson


Ersättare: Anita Jönsson


Ersättare: Jessica Nordlund


Ersättare: Krister Åström